onsdag 26 mars 2014

Martin Lönnebo

Klicka på bilderna så blir de större
För många år sedan fick jag tillfälle att sitta ned med Martin Lönnebo för ett samtal och det handlade om hur Frälsarkransen kom till. Jag har alltid min krans i fickan tillsammans med några andra småsaker som jag vill ha nära mig.
Nu handlar det om Martin Lönnebos bok Väven som är ett andligt gym uppdelat i 52 avdelningar speciellt anpassade för andliga sammankomster som studiecirklar och samtalsgrupper.Några tankar som Martin Lönnebo delgav åhörarna under en föreläsning:

Vi har allt vi behöver, men vet inte vad vi ska göra med det.

Målet är människans mognad.

Om vi förlorar det inre rummet, rasar det yttre samman.

Vi söker makt över naturen och tingen, men glömmer själen.

Vi har tio gånger mer makt än för 100 år sedan vilket kräver en tio gånger mer mogen människa.

Var och en måste utrota det onda inre för att kunna utrota det onda yttre, annars eskalerar hatet.

Det finns bara en dygd: Att inte förakta. (Theodoros av Ferme)

Den som inte föraktar kan närma sig allt och alla.

Man kan förakta åsikter men inte människor.

Handling eller väntan är första livsvalet. Begrunda och överväg innan du tar beslut.

Tala inte så högt att du inte hör ditt hjärta. 
Det är bara med hjärtat man kan se ordentligt, ögat är blint för det livsavgörande. 

”Och” är viktigare än ”eller”
Förtjänst och tjänst. Vi försörjs fysiskt av förtjänsten så att vi kan utföra tjänsten.

Vi lever av förtjänsten för tjänsten. 

Gå in i din ensamhet. I din inre ensamhet finns den stora gemensamheten.

Att äga för mycket ger vanmakt eftersom vi inte kan behålla kontrollen.
Hjärnan har två system, det kaotiska = leken och ordning = förfall.

Lek utvecklar, ordning ger statiskt system.

Vi har för lite lek och för mycket ordning.

De kloka och visa har barnasinnet kvar.

Martins biskopsmotto: Romarbrevets elfte kapitel verserna 33-36:

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.


Nu skulle det handla om Väven så här kommer ett kort utdrag: Klicka på texterna så blir de större.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar